[HAIPHONG TP TOI YEU]

 

Khi facebook bị chặn, phải làm sao?


Bạn chỉ dowload phần mềm trên link Sau đó chạy phần mêm và khởi động lại trình duyệt thôi!Nếu vẫn tiếp tục chặn thì dùng AutoHideIP hoặc Super Hide IP


Bài viết liên quan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...