1/Bướm bay trong blog,không biết ai post chưa nữa,nhưng loại này cũng gần như Game,chỉ cần nhấn vào con bướm là nó sẽ đổi màu hoặc có thể tan ra nữa.Hiện có 2 code:


<embed allowScriptAccess="never" allowNetworking="internal" enableJavaScript="false" src="http://www.crazyprofile.com/butterfly/Butterfly.swf?nr=6&type1=0&type2=3&type3=1&type4=4 &type5=5&type6=2" width=350 height=300 wmode="transparent"><br><div><a href="http://www.crazyprofile.com/butterfly/butterflies.asp" target="_blank">Butterflies at crazyprofile.com</a></div>
<embed allowScriptAccess="never" allowNetworking="internal" enableJavaScript="false" src="http://www.crazyprofile.com/butterfly/Butterfly.swf?nr=3&type1=0&type2=3&type3=1" width=350 height=300 wmode="transparent"><br><div><a href="http://www.crazyprofile.com/butterfly/butterflies.asp" target="_blank">Butterflies at crazyprofile.com</a></div>


2/Chơi xếp hình đi bằng chính ảnh của bạn,chỉ cần Upload hình lên . Nếu muốn :Nhấn 1,2,3,4 để thay đổi số tấm ghép hình cho nhiều hơn.
http://www.crazyprofile.com/puzzle/Jigsaw_Puzzle.asp


3/Những tấm ảnh của bạn được dung làm lịch nè!!!Kute quá cơ!!!Nhấn link ngay nào!!!
http://www.crazyprofile.com/puzzle/Jigsaw_Puzzle.asp


4/Vung viết vẽ vời,hãy tận dụng những tấm ảnh của chính bạn làm cho nó lung linh hơn trước.Chỉ cần Open hình sau đó dùng chuột vẽ lên hình (không cần làm thêm gì hết).Đơn giản thôi mà.Xong rồi Done là có code cho blog ngay.Tội gì bỏ qua nhỉ!!Nhấn ngay nào......
http://www.crazyprofile.com/star_pen/starpen.asp
5/Bạn có thử ghi tên của mình lên mặt nước chưa?Chắc là chưa rồi nhỉ.Thế sao không vào thử đi.Chỉ cần ghi tên bạn vào dòng đầu tiên rồi nhấn "Priview" là sẽ có trò cho bạn ngạc nhiên đấy.Muốn lấy code cho blog bạn chỉ cần nhấn tiếp"Get Code"
http://www.crazyprofile.com/textmaker/


6/Này bạn còn đang xem đó không.Chắc chán cái trên rùi nhĩ.Vậy thử "động tay" tí coi nào.Tha hồ sáng tạo bằng các màu vẽ có sẵn.Viết "tên bạn" và "người í" nữa thì thật là lung linh đấy!!!
http://www.crazyprofile.com/animated...andwriting.asp


7/Nào nào quay lại các thủ thuật thôi!!!Không *đam mê* mấy cái trên nữa nhá!!!Bạn có nghĩ tên những người bạn mến sẽ chạy trong một cái ô nhỏ dễ thương không?Chắc chắn là đang muốn rồi đúng không!!!Vậy sao còn chưa nhấn ngay Link đi.Đánh các tên vào mỗi ô nhỏ dưới ô vuông,chỉnh màu bên cạnh,sau đó "Priview",hehe.....ngạc nhiên chưa? Lấy code bằng cách nhấn "Get code"...tha hồ mà khoe với bạn bè nhá!!
http://www.crazyprofile.com/text_animation/
8/Ôi trời.Sao nhiều code thế này?Đừng ngạc nhiên...vì bạn chắc chắn sẽ ngạc nhiên hơn khi coppy code này vào blog đấy,cực kì thú vị nhá!!!:beauty:


+Mèo cỏn ,mèo con.....đáng yêu ghê!!!Lại xoay đầu theo trỏ chuột nữa kìa.....^_______^


<object classid="clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="330" height="400" title="Toy Cat">
<param name="movie" value="http://www.crazyprofile.com/Toy_cat/maukie.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<param name="wmode" value="transparent" />
<embed src="http://www.crazyprofile.com/Toy_cat/maukie.swf" width="330" height="400" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed>
</object><br><div><a href='http://www.crazyprofile.com/Myspace_toys/default.asp' target='_blank'><font face='verdana' size=1>Created by Crazyprofile.com</font></a></div>


+Ah chó cắn tớ!!!Cứu cứu............


<object classid="clsid27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,28,0" width="500" height="400" title="Angry Dog">
<param name="movie" value="http://www.crazyprofile.com/Myspace_Toys/dog.swf" />
<param name="quality" value="high" />
<embed src="http://www.crazyprofile.com/Myspace_Toys/dog.swf" width="500" height="400" quality="high" pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-flash" ></embed>
</object><br><div><a href='http://www.crazyprofile.com/Myspace_Toys/default.asp' target='_blank'><font face='verdana' size=1>Created by Crazyprofile.com</font></a></div>


+Những con cá tớ nuôi là siu đẳng đấy...hehe....Thử nhấn vào người nó coi....biết liền àh!!!


<embed src='http://www.crazyprofile.com/fish.swf' quality='high' wmode=Transparent allowScriptAccess="never" width='300' height='300' type='application/x-shockwave-flash' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer'/></embed><br><div><a href='http://www.crazyprofile.com/fish_aquarium.asp' target='_blank'><font face='verdana' size=1>Created by Crazyprofile.com</font></a></div>


9/E hèm!! Nào nào,đồng hồ ai mờ xinh ế nhờ!!!Lại ghi được chữ lên luôn,còn cả hiệu ứng nữa!!Ước gì có 1 cái!!!
Đánh chữ vào ô "Event",đổi màu bằng "Select Color",chỉnh hiệu ứng bằng "Select Design" ,...rồi "Preview" đã có một chiếc đồng hồ không **ng hàng.....còn chờ gì không nhấn "Get Code" coppy vào blog nữa


http://www.crazyprofile.com/Countdown/Countdown.asp